Nederlandse Burger Veiligheid Initiatieven
WELKOM NLBVI zet zich in voor buurtveiligheidsinitiatieven. Sinds de enorme groei van verschillende Buurtpreventie Apps en actieve buurtpreventiegroepen komt er bij burgers steeds meer vraag om duidelijkheid. De drempel van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie is te groot. Toch zijn er verschillen. Wat in de ene gemeente onmogelijk lijkt, is ergens anders in het land toch gelukt. Wij zijn er als vereniging van overtuigd dat het uitwisselen van ervaringen en het bundelen van de kracht van burgerinitiatieven in verschillende delen van het land zal zorgen voor een nog veiliger buurt.
Nederlandse Burger Veiligheid Initiatieven 2019
Wie zijn wij, wat doen wij NLBVI is een vereniging waarbij initiatieven vanuit het hele land zich bundelen om daarmee samen krachtiger naar buiten te kunnen treden. Er is veel vraag naar duidelijkheid over alle (vaak commerciƫle) spelers op de markt. De kracht van onze vereniging is dat gemeenten, politie en andere partners ervan uit kunnen gaan dat leden welke van onze vereniging deel uitmaken een krachtige en stabiele basis hebben en samenwerken met gedegen partners. Leden van de NLBVI conformeren zich aan kwaliteitseisen, deze eisen zullen laagdrempelig zijn en kunnen door iedereen ingevuld worden. Het vraagt soms wel wat inspanning en een consequente werkwijze, want alleen daarmee kan een burgerinitiatief ook over een langere termijn succesvol blijven.
Nederlandse Burger Veiligheid Initiatieven
Welkom NLBVI zet zich in voor buurtveiligheidsinitiatieven. Sinds de enorme groei van verschillende Buurtpreventie Apps en actieve buurtpreventiegroepen komt er bij burgers steeds meer vraag om duidelijkheid. De drempel van burger participatie naar overheidsparticipatie is te groot. Toch zijn er verschillen. Wat in de ene gemeente onmogelijk lijkt, is ergens anders in het land toch gelukt. Wij zijn er als vereniging van overtuigd dat het uitwisselen van ervaringen en het bundelen van de kracht van burgerinitiatieven in verschillende delen van het land zal zorgen voor een nog veiliger buurt.
Nederlandse Burger Veiligheid Initiatieven 2019
Wie zijn wij, wat doen wij NLBVI is een vereniging waarbij initiatieven vanuit het hele land zich bundelen om daarmee samen krachtiger naar buiten te kunnen treden. Er is veel vraag naar duidelijkheid over alle (vaak commerciƫle) spelers op de markt.De kracht van onze vereniging is dat gemeenten, politie en andere partners ervan uit kunnen gaan dat leden welke van onze vereniging deel uitmaken een krachtige en stabiele basis hebben en samenwerken met gedegen partners. Leden van de NLBVI conformeren zich aan kwaliteitseisen, deze eisen zullen laagdrempelig zijn en kunnen door iedereen ingevuld worden. Het vraagt soms wel wat inspanning en een consequente werkwijze, want alleen daarmee kan een burgerinitiatief ook over een langere termijn succesvol blijven.