Nederlandse Burger Veiligheid Initiatieven
Vereniging
Nederlandse Burger Veiligheid Initiatieven 2019
Onze doelen - Stimuleren van burgerparticipatie op het gebied van veiligheid - Adviseren voor het contact met gemeenten en politie - Lokale successen breder uitdragen - Drempels wegnemen door deze kenbaar te maken bij overheden. - Een uniforme werkwijze voor een betere herkenbaarheid van initiatieven in het land - Adviezen m.b.t. inrichtingsvormen - Specialistische trainingen - Kwaliteit en resultaten meetbaar maken - NLBVI label of keurmerk.
Nederlandse Burger Veiligheid Initiatieven
Vereniging Onze doelen - Stimuleren van burgerparticipatie op het gebied van veiligheid - Adviseren voor het contact met gemeenten en politie - Lokale successen breder uitdragen - Drempels wegnemen door deze kenbaar te maken bij overheden. - Een uniforme werkwijze voor een betere herkenbaarheid van initiatieven in het land - Adviezen m.b.t. inrichtingsvormen - Specialistische trainingen - Kwaliteit en resultaten meetbaar maken - NLBVI label of keurmerk.
Nederlandse Burger Veiligheid Initiatieven 2019